اطلاعیه‌ی انجمن: ارتباط با ما
هرچند که بهترین نوع مشاوره ، مشاوره حضوری می باشد اما در جامعه ی امروزی جهان ، دوری مسافت یکی از مهمترین عوامل عدم دسترسی به مراکز مشاوره حضوری می باشد
لذا بهترین گزینه در این شرایط مشاور تلفنی می باشد .
اگر نیاز به مشاوره تلفنی روانشناسی دارید به راحتی می توانید
.09192272766 تماس حاصل بفرمایید. با شماره
شما همه روزه از شنبه تا چهارشنبه می توانید از ساعت18 صبح الي 21 عصر روزهاي پنج شنبه وجمعه از ساعت 10 صبح الي 18 عصر تماس حاصل فرماييد
با مشاوره ی تلفنی ، دوری راه ، دوری از بهترین مراکز مشاوره تهران بی معنی جلوه می نمایید
مشاوره تلفنی كودك ونوجوان تا ده دقيقه رايگان محسوب ميشود.