روانشناسی كودك
براي كاهش مشكلات تحصيلي نوجوانان چه بكنيم ؟ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- روانشناسی كودك (http://psypooya.ir)
+-- انجمن: روانشناسي تربيتي (http://psypooya.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: انجمن بررسي مشكلات نوجوانان (http://psypooya.ir/forumdisplay.php?fid=38)
+--- موضوع: براي كاهش مشكلات تحصيلي نوجوانان چه بكنيم ؟ (/showthread.php?tid=29418)براي كاهش مشكلات تحصيلي نوجوانان چه بكنيم ؟ - a.a - 2019/01/01

۱. تأکيد بر داشتن برنامهٔ درسى نظام يافتهٔ روزانه و هفتگى توسط دانش‌آموزان و راهنمايى آنان در تهيه و تنظيم يک برنامهٔ مناسب.


۲. ياد دادن روش صحيح و مؤثر مطالعه و طرز يادگيرى دروس مختلف دورهٔ متوسطه.

۳. تأکيد بر پرسش درس از دانش‌آموزان در کلاس‌هاى درس و فعال کردن آنان توسط دبيران.

۴. ايجاد انگيزه در امر تحصيل و يادگيرى و تقويت اعتماد به نفس دانش‌آموزان.

۵. تقويت پيشينه و پايهٔ تحصيلى دانش‌آموزان از طريق انجام تمرين‌هاى لازم.

۶. آشنا کردن دانش‌آموزان با توانايى‌ها، قابليت‌ها و محدوديت‌هاى خود.

۷. کمک به دانش‌آموزان در رعايت بهداشت جسم و روان.

۸. تشويق دبيران به استفاده از روش فعال در امر تدرس و تدريس توأم با مثال و وسيله.

۹. آشنا ساختن دبيران با اصول و روش‌هاى سنجش و اندازه‌گيرى و بهره‌گيرى از آزمون‌هاى مختلف براى شناخت دانش‌آموزان و انجام ارزش‌يابى‌هاى مستمر.

۱۰. برقرارى مسابقات مختلف علمي، هنرى و ورزشى در مدارس و در سطح استان و کشور.

۱۱. بررسى تکاليف دانش‌آموزان و راهنمايى آنان در هر زمينه توسط دبيران.

۱۲. انتخاب و انتصاب مديران و دبيران شايسته و آگاه به اصول تعليم و تربيت و روش‌هاى مختلف تدريس.

۱۳. استفاده از روش‌هاى تشويق و تنبيه مجاز در فرايند تعليم و تربيت.

۱۴. تشکيل کلاس‌هاى جبرانى و تقويتى عنداللزوم.

۱۵. فراهم کردن زمينهٔ بازديد دانش‌آموزان از مؤسسات علمي، آموزشي، صنعتي، کشاورزي، خدماتى و...

۱۶. برقرارى ارتباط بيشتر بين خانواده‌ها و مدرسه‌ها و برقرارى هماهنگى بين انتظارات اولياى مدرسه و خانه از دانش‌آموزان.

۱۷. ايجاد و توسعهٔ کتابخانه و گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانى و افزايش معلومات عمومى و تخصصى دانش‌آموزان.

۱۸. بررسى و تحليل نمره‌هاى درسى دانش‌آموزان در هر ثلث يا نيم‌سال توسط دبيران، خانواده و به ويژه مشاوران، و رسيدگى سريع به مشکل تحصيل دانش‌آموز.

۱۹. برقرارى ارتباط مؤثر با دانش‌آموزان در مدرسه توسط مدير، معاون، دبير و مشاور و استفاده از خدمات راهنمايى و مشاوره در درون مدرسه.

۲۰. ارجاع دانش‌آموزان به مراکز و مراجع تخصصي، به منظور کمک به آنان در کاهش مشکلات مختلف، بويژه مشکلات تحصيلي.