آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 135
موضوع‌ها: 109
اعضا: 1,314
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/41
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/33
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 3/95
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/1
تعداد موضوعات هر عضو: 0/08
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/24
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: enriquevg60
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 2/13%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: AubreyTaito (با 1 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: سوالات اختصاصي كاربران (با 60 ارسال , 49 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
راهكارهاي ايمني براي آسيب هاي فضاي مجاز چيست ؟ (4 پاسخ)
چرا كودكم درنوشتن تكاليف اظهار خستگي مي كند؟( قسمت2) (3 پاسخ)
علل ايجاد ناتواني هاي يادگيري دركودكان (3 پاسخ)
پرخاشگري دركودكان ابتدايي (3 پاسخ)
علل ايجاد پرخاشگري دركودكان (2 پاسخ)
نكات مهم براي والدين كلاس اولي: (2 پاسخ)
علل ايجاد پرخاشگري دركودكان كدامند؟ (1 پاسخ)
برای کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی (ADHD) در خانه چه کار کنیم؟ (1 پاسخ)
Лента для утепления окон (1 پاسخ)
انتخاب بازي براي كودكان برچه مبنايي مناسب است ؟ (1 پاسخ)
راه هاي درماني وپيشگيري اختلالات جنسي دركودكان (1 پاسخ)
چرا نبايد كودكان را باهم مقايسه كنيم ؟ (1 پاسخ)
سوال تربيتي كاربران (0 پاسخ)
پسري 6 ساله دارم كه مدام درحال داد وفرياد ولجبازي است . (0 پاسخ)
مشكلات ومحركات جنسي دركودكان كدامند ؟ (0 پاسخ)
چرا كودكم درنوشتن تكاليف اظهار خستگي مي كند؟( قسمت2) (3,408 بازدید)
نكات مهم براي والدين كلاس اولي: (3,307 بازدید)
راهكارهاي ايمني براي آسيب هاي فضاي مجاز چيست ؟ (833 بازدید)
برای کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی (ADHD) در خانه چه کار کنیم؟ (687 بازدید)
* راهكارهاي مناسب براي رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس (630 بازدید)
چطور در کلاس ، معلمی کارآمد باشیم؟ (628 بازدید)
علل ايجاد ناتواني هاي يادگيري دركودكان (624 بازدید)
پرخاشگري دركودكان ابتدايي (562 بازدید)
چطور مي توانم از دست به بيني بردن كودكم جلوگيري كنم ؟ (543 بازدید)
چرا نبايد كودكان را باهم مقايسه كنيم ؟ (432 بازدید)
علل ايجاد پرخاشگري دركودكان (402 بازدید)
با كنجكاوي هاي جنسی كودكان چه بكنيم ؟ (390 بازدید)
اهميت مقطع دبستان و رفتارهاي والدين دربرخورد با كودكان ابتدايي (385 بازدید)
ترس از مدرسه دركودكان ابتدايي وراهكارهاي پيشنهادي (360 بازدید)
روند رشد وتغييرات در كودكان دوره ابتدايي (302 بازدید)